ALA-MAB SİSTEMİ

ALA-MAB SYSTEM

Sistem Tanımı

Kolon – kiriş birleşim bölgeleri mekanik bağlantı ile moment aktarır hale getirilen bir yapısal sistemdir.

Alacalı İnşaat patentli sistem, ofis binaları gibi düşük hareketli yüke sahip yapılar için ekonomik bir alternatiftir.