ALA-SAWA SİSTEM

Ala-SawaSİstem Tanımı

Bina taşıyıcı sistemini oluşturan ve yüksek kalitede malzeme kullanarak fabrika şartlarında üretilen taşıyıcı elemanlara,yerine montajı sonrasında kısmi ard-germe uygulaması ile birleşimleri moment aktarıcı hale getirilen ve rezerv olarak bırakılan şekil değiştirme kapasitesi ile deprem gibi yatay kuvvet etkilerini karşılayan betonarme bina yapım teknolojisidir. Know-how ve teknik işbirliği anlaşmaları ile Japonya’dan transfer edilmiş olan sistem 1999 yılından bu yana Alacalı İnşaat tarafından başarı ile uygulanmaktadır.

Genel Teknik Özellikler 

 • Japonya’da geliştirilmiş yüksek teknoloji deprem dayanımlı yapı sistemi
 • Çok katlı binaların Precast teknolojisiyle üretilmesi,
 • Dolaylı yük dağılımının olmaması
 • Bağlantı noktalarındaki kaynak plaklarına veya kaynak kalitesine bağlı risklerden etkilenmemesi                      (Karbon eşdeğeri < 0.40)
 • Yüksek teknoloji ekipmanlar kullanılarak işçilik hatalarının minumuma indirilmesi,
 • Korozyon riskinin olmaması,
 • Yüksek malzeme kalitesi; C50 – 500 kg/cm2, basınç mukavemetinde beton,16.000 kg/cm2,esneklik dayanımlı Ard-Germe halatları.
 • Şantiyede daha az iş gücüne ihtiyaç duyulması: 1/6 (daha az)
 • İnşaat Süresi: 1/3 (daha az)
 • Precast elemanların fabrika şartlarında üretilmesi sayesinde yüksek kaliteye ulaşması,
 • Konvansiyonel yapı sistemerine oranla daha geniş modülasyonların geçilmesi imkanı

Ala-Sawa 1Uygulama Aşamaları

1. Prefabrik b.a.Elemanların Üretimi;
Şantiyede temel imalatı devam ederken fabrikada tüm kolon ve kirişler C50 kalitesinde, içlerinde korrige ard-germe kanalları yerleştirilerek üretilir. Döşeme plaklarıda Ala-Sawa sisteminin döşeme bileşenleri olarak imal edilir.

2. Nakliye ve Kolon Montajı;
Üretilen Elemanlar şantiye alanına nakledilir.Tamamlanan temel imalatı içerisine prefabrik kolonların hassas şekilde montajı yapılır.

3. Elastomer Mesnetler ve Diğer Hazırlıklar;
Tüm kolon ve kiriş birleşim noktalarına elastomer mesnet ve sistemin gereği diğer tamamlayıcıları yerleştirilir.

4. Kiriş ve Döşemelerin Motajı;
Ard-Germe kanallarının  yapıdaki sürekliliğini temin edecek şekilde üretilen kirişlerin montajı yüksek hassasiyetle yapılır. Döşeme plaklarının konulması ile ana sistem bileşenlerinin montajı tamamlanır.

5. Ard-Germe Hazırlığı;
Kolon-kiriş birleşim noktaları içerisine rötresiz özel harç doldurulur. Kanallar içerisine ard-germe halatları sürülür.

6. Ard-Germe İşlemi;
Hidrolik germe ünitesi yardımı ile germe makinesi,ard-germe halatlarını pojede belirtilen kuvvat ile çeker ve halatlar kilitlenir. Ard-Germe işleminin tamamlanması ile kurulan çerçeve, moment aktarıcı hale gelir..

7. Kanal Enjeksiyonu;
İlk ve son germe noktalarının özel harç dolgusu yapıldıktan sonra bilgisayar kontrollü enjeksiyon pompası ile tüm germe kanalları rötresiz harç ile doldurulur. 

8. Topping Betonu;
Pürüzlendirilmiş yüzey ve filketeli prefabrik döşeme elemanları üzerine hasır çelik yerleştirilir ve topping betonu dökülmesi ile diyafram etkisi yaratılarak sistem tamamlanmış olur.